Svaren har utformats av smartariktlinjers styrgrupp.

Denna ”FAQ” (frågor och svar) handlar uteslutande om neuropatisk smärta, då detta är det första område som smartariktlinjer publicerar. Den kommer förstås att utökas framgent.


Vill du ställa en fråga: använd vårt kontaktformulär!

  • Fungerar paracetamol vid neuropatisk smärta?
  • Känns neuropatisk smärta på något speciellt sätt?
  • När skall jag remittera till smärtklinik?
  • Varför får man neuropatisk smärta?
  • Vilken är måldoserna för de mediciner man använder?

Fråga: Fungerar paracetamol vid neuropatisk smärta?

Svar: Paracetamol (tex Alvedon, Panodil, Perfalgan) är basen i smärtlindring, och i många fall har patienten inte en renodlad smärta utan snarare en blandsmärta (tex nociceptiv och neuropatisk smärta). I dessa fall kan paracetamol vara ett bra komplement. Det bästa sättet att prova är att sätta in fulldos i ett par dagar (dvs 1gx4 om inga kontraindikationer) för att utvärdera effekt, alternativt sätta ut pågående paracetamol om pat redan står på det. Naturligtvis är det viktigt
att inte ändra någon annan medicinering samtidigt då det isåfall kan vara omöjligt att utvärdera effekten.

Fråga: Känns neuropatisk smärta på något speciellt sätt?

Svar: Man hör ofta att speciella förnimmelser såsom ”blixtar”, ”elstötar”, ”brännande smärta” mfl skulle tyda på att man har neuropatisk smärta. Detta kan vara riktigt, men behöver inte alls vara så. En neuropatisk smärta kan beskrivas som ”molande” och en nociceptiv smärta kan ”skjuta som blixtar”. För att diagnosticera neuropatisk smärta behövs anamnes på trolig nervskada och känselförändringar (beröring, temperatur, smärta) vid undersökning av det skadade området.

Fråga: När skall jag remittera till smärtklinik?

Svar: Så snart du inte är säker på diagnosen, eller inte har någon effekt av traditionell medicinerin, bör du ta kontakt med en smärtklinik. Många gånger kan det vara mer effektivt att ringa till en smärtkonsult och få tips direkt, än att skicka en remiss.

Fråga: Varför får man neuropatisk smärta?

Svar: Definitionsmässigt är det en skadad nerv som orsakar smärtan, och orsakerna kan vara många (trauma, operation, cancerbehandling, diabetes mfl). Varför vissa individer får smärta medan andra inte får det, trots motsvarande nervskada, vet man dock inte.

Fråga: Vilken är måldoserna för de mediciner man använder?

Svar: Om man har en neuropatisk smärta där aktuella mediciner man vill använda (vänligen se vårt flödesschema under ”läkemedelsbehandling”) är Tryptizol samt senare eller i kombination med gabapentin alternativt pregabalin så är det effekt kontra bieffekter som framförallt styr. Måldos Tryptizol hos en 30-åring kan vara 150mg till natten, medan det hos en 80-åring kan vara 25mg! Måldoser gabapentin kan ligga upp mot 2700-3600mg (900-1200mgx3) och på pregabalin 600mg (300mgx2) per dygn. För att undvika biverkningar som gör att pat inte har möjlighet att fullfölja sin utprovning bör man gå långsamt till väga! Naturligtvis utgår vi nu från den smärtlindrande effekten, och inte övriga sjukdomar eller behandlingar hos patienten som kan påverka medicineringen.
Har man i flödesschemat kommit till opioider bör man vara försiktig vid benign sjukdom, och fundera på behandlingsstrategi om doserna eskalerar. Använd gärna ”smartafrågor” för att utvärdera hur patienten mår under medicineringen!