Välkommen till smartariktlinjers hemsida - en sida för kliniker av kliniker!

Här kan du som arbetar inom primärvården finna information om hur du kan undersöka, diagnosticera, behandla och följa upp patienter med neuropatisk smärta.

Informationen finns som flödesschema och som text , och du finner här också smartafrågor  - förslag på frågor du kan använda vid undersökning och uppföljning av patienter med långvarig smärta.