smartafrågor är ett enkelt instrument framtaget av smartariktlinjer för att underlätta bedömning och behandling av patienter med långvariga smärtproblem.

Be din patient att besvara frågorna vid varje besök för att monitorera utvecklingen av smärta och associerade problem över tid.

Ladda ner  smartafrågor