Utredningar

Inga utredningar är nödvändiga för diagnosen neuropatisk smärta.

 

Anmärkning: En etiologisk diagnos kan fås genom blodprov (diabetes, ämnesomsättningsrubbning, HIV – humant immunbristvirus), bilddiagnostik (metastaser, stroke), EMG - elektromyografi (motoriska störningar) eller ENeG – elektroneurografi (karpaltunnelsyndrom).

Referens

Treede m. fl., 2008