Icke-farmakologisk behandling

Patientinflytande utgör grunden för framgångsrik behandling.

 


Behandlingselement


Effektivitet – Evidensnivå4


Rangordning


Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)B/C

 
1

 


Sjukgymnastik1


A


Rådgivning2

 


Multimodal rehabilitering

 


2


DCS3

 


3

1 Avslappningsövningar, fysisk aktivitet etc.

2 Angående kroppshållning etc.

3 Dorsal Column Stimulation; har befunnits effektiv främst vid neuropatisk smärta av perifert ursprung.

4Evidensnivåer enligt Läkemedelsverket, 2007

 

Anmärkningar:

1. TENS är effektivare mot perifer än central smärta.

2. Multimodal rehabilitering via tvärdisciplinära team inom den vanliga vården eller på separata rehabiliteringsenheter.

 

Referenser

Cruccu m. fl., 2007

Läkemedelverket, 2007

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2006