Smärthistoria

Följande punkter ger den viktigaste informationen om smärtan har en neuropatisk komponent:

Lokalisation (de vanligaste sjukdomarna eller syndromen inom parentes): Ansikte (postherpetisk neuralgi (PHN), trigeminusneuropati), arm (rizopati, polyneuropati (PNP), karpaltunnelsyndrom, komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)), ben (CRPS, PNP), hemipares (stroke), transversal (ryggmärgsskada) eller diffus (PNP).

Åtföljande neurologiska symtom i smärtregionen kan uppträda i form av förändrade förnimmelser, domning och stickningar (parestesi eller pares).

Riskfaktorer för neuropatisk smärta kan utgöras av trauma, neurologisk sjukdom (multipel skleros (MS), stroke, ryggmärgsskada), cancer (kemoterapi, strålning, lokal effekt), diabetes, infektioner (bältros, borrelia), B12-brist eller toxiner (alkohol).

Smärtans karaktär (brännande, elektrisk, stickande och strålande) kan utgöra tecken på neuropatisk smärta. Andra typer av smärtbeskrivningar (exempelvis molande, bultande, huggande) behöver dock inte utesluta detta.

Referens

Siegenthaler, 2007