Gula flaggor

Gula flaggor är psykosociala faktorer som komplicerar långvarig smärta:

-      Patienten uttrycker tankar om att smärtan är svårt invalidiserande

-      Patienten undviker faror och har en reducerad aktivitetsnivå

-      Patienten visar tendenser till nedstämdhet, oro, uppgivenhet och socialt tillbakadragande

-      Patienten har sociala och/eller finansiella problem

 

Referens

Main m. fl., 2002