Uppföljning

Uppföljning av både positiva behandlingseffekter och biverkningar är av avgörande betydelse eftersom dessa signifikant och oförutsägbart skiljer sig åt mellan olika individer. SmartaRiktlinjers uppföljning består av ett frågeformulär för patienter. Förutom för utvärdering är det utformat för att stödja interaktionen mellan läkare och patient och effektivisera undersökningen. Formuläret kombinerar delfrågor från flera validerade instrument som Brief Pain Inventory (BPI), Patient’s Global Impression of Change (PGIC) och Numerical Rating Scale (NRS). Patientinflytandet avspeglas tex i frågor om deras biopsykosociala funktion som hämtats från BPI.

 

Exempel från PGIC:

 Hur har din smärta förändrats sedan förra besöket?

väldigt mycket
sämre

mycket
sämre

lite
sämre

oförändrad

lite
bättre

mycket
bättre

väldigt mycket
bättre

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

 

Länk till smartafrågor

 

Referenser

Brief Pain Inventory, 1994

Dworkin m.fl., 2005

Treede m. fl., 2008

Numerical Rating Scale (NRS)

Patient´s Global Impression of Change (PGIC)