Undersökningar

De viktigaste sensoriska testerna är av känsel, smärta och temperatur.

 

Anmärkning: Inspektion och palpation bidrar normalt inte till att fastställa neuropatisk smärta, men kan vara användbart för att bestämma röda flaggor eller kausala behandlingsalternativ.

Referens

Treede m. fl., 2008