Röda flaggor

Röda flaggor är tecken som kan tala för en allvarlig patologi bakom smärtsyndromet som behöver utredas vidare. Möjliga sådana tecken är följande:

1. tillstånd:

-      Feber

-      Viktminskning

-      Snabbt tilltagande smärta

-      Avvikelse mellan sjukdomshistoria och kliniska slutsatser

2. information:

-      Tidigare malignitet

-      Trauma

-      Ridbyxeanestesi

-      Sfinkterdysfunktion

-      Kärlobstruktion

-      Missbruk

 

Referens

Samanta m. fl., 2005