Sammanfattning

Neuropatisk smärta är smärta som uppstår som en direkt konsekvens av en lesion eller sjukdom i det somato-sensoriska nervsystemet.

För att diagnosticera neuropatisk smärta skall två saker uppfyllas:  Anamnes och statusfynd.


Flödesschema